Kupujemy stroik do klarnetu cz 4

03-01 03-03 03-02Po pozbyciu się stroików o nieprawidłowym kolorze trzciny, następnym krokiem jest sprawdzenie, jak dobrze zostały one wykonane.

Sprawdzany stroik powinien mieć właściwe wymiary i kształt pasujący do Twojego ustnika. Może być pomocne wzięcie ze sobą ustnika lub jakiegoś starego stroika, który do niego pasował. Czubek powinien w możliwie największym stopniu odpowiadać szerokości i kształtowi twojego ustnika, a długość cięcia powinna być równa długości otworu w Twoim ustniku. Szerokość stroika zwykle jest jednolita w obrębie tej samej marki. Długość cięcia może się zmieniać w zależności od grubości stroika – cieńsze stroiki mają tę część krótszą, grubsze zaś dłuższą.

Cięcie musi byc równe, a stroik powinien być symetryczny względem środkowej osi biegnącej od czubka do końca stroika. W stroikach, które są wycięte w taki sposób że glazurka otacza z obu stron dolną część cięcia – jak Mitchell Lurie, Rico Evolution czy Zonda (przykł. 2 a) – relatywnie łatwo można sprawdzić, czy cięcie jest równe, sprawdzając czy glazurka wystaje równo po obu stronach. Gdy glazurka kończy się prostą linią pociągnietą na całej szerokości stroika – jak Vandoren, Daniels, Rico Grand Concert czy Steuer French Cut (przykł. 2 b, c, d) – obcięcie w górnej części cięcia powinno mieć równy kształt litery „U” (przykł. 4). Innym prostym sposobem na sprawdzenie symetryczności stroika jest sprawdzenie zakończenia stroika. Łuk na glazurce powinien być regularny, ze szczytem pośrodku stroika, a wysokość obu szyn również powinna być równa (przykł. 5).

Kąt cięcia od czubka do glazurki również powinien być regularny i równy z obu stron (przykł. 6^2). Czasami trudniej to stwierdzić. Gdy spoglądamy na boczną stronę stroika i płaska tylna część oglądana jest nad podłogą, tło często rozprasza wzrok, szczególnie jeśli nie zawiera ono prostych linii. Gdy umieścisz cięcie między kciukiem a palcem wskazującym, kąt stroika stanie się bardziej wyraźny, a rozproszenie z tła będzie wyeliminowane. Aby sprawdzić drugą stronę, po prostu obróć stroik i weź go do drugiej ręki.

Copyright © 2024. Powered by WordPress & Romangie Theme.